Vanmiddag heeft FNV Bondgenoten een principeakkoord bereikt met ING over een nieuwe CAO. Belangrijkste afspraak voor de 35.000 werknemers van onder andere de ING-bank, de Postbank en Nationale Nederlanden betreft de werkzekerheid. Verder zijn goede afspraken gemaakt over pensioen en levensloop, over gezond werken en over loon.

Bij de verschillende onderdelen van het ING-concern staat de werkgelegenheid onder druk, maar in deze CAO is de afspraak gemaakt dat geen enkele werknemer gedwongen zal worden ontslagen. Bij komende reorganisaties zal voor iedere boventallige binnen of buiten het concern een andere baan gezocht worden. Leo Vlek, bestuurder FNV Bondgenoten: 'Dit is een zeer belangrijke afspraak voor alle medewerkers, waar veel onzekerheid bestond kunnen mensen nu met een geruster hart naar de toekomst kijken'.

Over het pensioen is de afspraak gemaakt dat de leeftijd waarop werknemers kunnen stoppen met werken ongeveer gehandhaafd blijft. Ook is de afspraak gemaakt dat gestart wordt met een levensloopregeling. Hierover is de afspraak gemaakt dat ING jaarlijks 3,5 procent van de loonsom in het levenslooppotje van de werknemers stort. Verder is afgesproken dat vanaf 1 januari 2006 werknemers voor het eerst een eigen bijdrage aan de pensioenpremie gaan betalen van plusminus 0,3 procent.

Over de ziektewet is afgesproken dat werknemers in zowel het als eerste als het tweede ziektejaar 100 procent van hun loon ontvangen. Voor de aanvulling in het tweede ziektejaar geldt wel dat zij moeten meewerken aan reïntegratie.

De CAO heeft een looptijd van 32 maanden, van 1 mei 2004 tot 31 december 2006. Gedurende deze periode ontvangen de werknemers een eenmalige loonsverhoging van 1,5 procent over 2004, een structurele loonsverhoging van 1,25 procent per 1 augustus 2005, een eenmalige van 0,65 over 2005 en een structurele van 1,5 procent per 1 januari 2006. Voor de ziektekostenverzekering is afgesproken dat de totale bijdrage van de werkgever met de komst van het nieuwe ziektekostenstelsel gelijk blijft.

bron:FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular