De cao-lonen zijn in 2006 met 2,0 procent
gestegen. Dat is veel hoger dan in 2005, toen de stijging nog 0,7
procent bedroeg. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het CBS die
maandag zijn gepubliceerd.

Cao-loonstijging in 2006 boven
inflatie

Van de cao-loonstijging blijft 0,9 procent
over na aftrek van de inflatie, die in 2006 uitkwam op 1,1 procent.
In 2005 was de cao-loonstijging nog fors lager dan de inflatie. Het
verschil tussen de inflatie en de loonstijging is sinds 1999 niet
meer zo groot geweest.Dit hoeft overigens niet te betekenen dat
werknemers er in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Het nettoloon
is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die
werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen (inclusief
zorg) en de loonheffing. In 2006 liepen deze effecten voor de
verschillende werknemers sterk uiteen door de invoering van het
nieuwe ziektekostenstelsel.

Bijzondere beloningen toegenomen

Een deel van de stijging van de cao-lonen
komt door toename van bijzondere beloningen. Exclusief de
bijzondere beloningen zijn de cao-lonen toegenomen met 1,6 procent.
De toename van de bijzondere beloningen van 0,4 procent komt voort
uit de bijdragen van werkgevers aan de levensloopregeling en de
ziektekosten.

Loonkosten stijgen minder snel dan
cao-lonen

De contractuele loonkosten stegen net
zoals in 2005 met 1,2 procent. Ze zijn voor het eerst sinds 2002
minder snel gestegen dan de cao-lonen. Dit komt vooral door lagere
werkgeverspremies voor arbeidsongeschiktheid en (pre)pensioen. In
2005 lag de stijging van de loonkosten nog 0,5 procent boven de
stijging van het cao-loon.

Grootste loonkostenstijging bij vervoer en
communicatie

De bedrijfstak vervoer en communicatie
kende met 2,4 procent de grootste loonkostenstijging. De
contractuele loonkosten stegen in deze bedrijfstak 0,2 procent meer
dan de cao-lonen. Dit werd vooral veroorzaakt door de hogere
werkgeverspremies voor pensioen. De kleinste stijgingen werden
gemeten in de energie- en waterleidingbedrijven, het onderwijs, de
handel en de horeca. In de horeca stegen de loonkosten met 0,4
procent het minst. Ook in 2004 en in 2005 was de loonkostenstijging
het kleinst in de horeca.

bron:CBS