De onderhandelingen over een nieuwe CAO bij Corus in IJmuiden verlopen
moeizaam. Vandaag hebben de bonden en de directie de onderhandelingen
weer hervat maar zelfs het CNV twijfelt aan de wil van de directie er
uit te komen.

Een van de grootste problemen in de
onderhandelingen is het inkomen van werknemers in het tweede
ziektejaar. Corus wil in beide ziektejaren niet meer dan 85 procent
uitkeren. CNV bestuurder Bogaard: "Het gaat - zeker in het tweede
ziektejaar - vooral over mensen van wie duidelijk is dat zij niet meer
beter worden. Als Corus via de media laat weten sinds 1918 een ´sociaal
solide' bedrijf te zijn, dan is dat kennelijk vooral geschiedenis."'

Een
van de grootste problemen in de onderhandelingen is het inkomen van
werknemers in het tweede ziektejaar. Corus wil in beide ziektejaren
niet meer dan 85 procent uitkeren. CNV bestuurder Bogaard: "Het gaat -
zeker in het tweede ziektejaar - vooral over mensen van wie duidelijk
is dat zij niet meer beter worden. Als Corus via de media laat weten
sinds 1918 een ´sociaal solide' bedrijf te zijn, dan is dat kennelijk
vooral geschiedenis."'

CNV Metaal en elektro wil in
ieder geval dat het inkomen van zieken niet slechter wordt dan nu het
geval is in de huidige regeling van Corus.

Over
de pensioenregeling is CNV-onderhandelaar Bogaard voorzichtig
optimistisch. "Het pensioenfonds van Corus is rijk, dus daaraan hoeft
het niet te liggen. Wel aan het al dan niet ontbreken van goede wil aan
Corus-kant om er voor te zorgen dat de pensioenleeftijd 62 jaar blijft,
tegen de huidige premie en dezelfde uitkering."

Het
schrappen van leeftijdsdagen bij Corus (het zou volgens het
staalconcern leeftijdsdiscriminatie zijn) lijkt van de baan. Nadat de
leden van CNV Metaal en elektro eind februari tijdens
ledenvergaderingen dreigden "de poort dicht te lassen", kwam
Corus-onderhandelaar Haveman hier in een brief aan de bond ijlings op
terug.

Bron: Ingezonden bericht