Woensdag hebben Reclassering Nederland, Reclassering Leger des Heils en de vakbonden ABVAKABO en CNV Publieke Zaak een akkoord bereikt over de CAO Reclassering 2005. Een structurele loonsverhoging van 0,6% en een eenmalige, deels resultaatafhankelijke, uitkering van maximaal 0,75% zijn de belangrijkste resultaten van het overleg van vandaag.

Naast deze resultaten zijn er concrete afspraken gemaakt over loondoorbetaling bij ziekte en zijn er meer mogelijkheden gecreëerd om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tijdelijk te verlengen. Bovendien worden de gevolgen van nieuwe wettelijke regelingen als het zorgstelsel en de levensloopregeling deze zomer besproken ter voorbereiding op de CAO Reclassering 2006.

Sjef van Gennip, algemeen directeur Reclassering Nederland: 'We zijn tevreden met het bereikte resultaat. De CAO sluit goed aan bij de huidige professionalisering van onze organisatie en bij de financiële mogelijkheden die we hebben.'

De CAO Reclassering 2005 geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 en heeft een looptijd van à©à©n jaar.

bron:Reclassering Nederland