De achterbannen van ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, de VNG en de brancheorganisatie Cedris hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord van 23 februari 2005 over de CAO voor de Sociale Werkvoorziening.

Het akkoord voorziet in een nieuwe CAO voor de periode 1 juli 2004 tot
1 januari 2006. In de nieuwe CAO is afgesproken dat:
* per 1 april 2005 de lonen met 0,5% worden verhoogd;
* de eigen bijdrage woon-werkverkeer wordt teruggebracht tot een bedrag van 25, - per maand met ingang van 1 januari 2005;
* de loondoorbetaling bij ziekte in het eerste ziektejaar 100% wordt en in het tweede ziektejaar 70% van het laatstverdiende loon. Voor werknemers die và³à³r 1 oktober 2004 ziek zijn geworden is er een overgangsregime;

* er onderzoek komt naar de mogelijkheden voor een collectieve ziektekostenverzekering per 1 januari 2006;
* de huidige pensioenregeling voor 1 januari 2006 wordt aangepast;
* voor de nieuwe regeling kinderopvang een monitor wordt uitgevoerd;
* de seniorenregeling ongewijzigd blijft.

De afspraken zijn inmiddels in de CAO-tekst, zoals die gold tussen 1 juli 2003 en 1 juli 2004, aangebracht. De definitieve CAO-tekst staat op de websites van de ondertekende partijen.

bron:VNG