ProRail en de vakbonden FNV, CNV en VHS gaan praten over de mogelijkheid om te komen tot het instellen van een commissie. Het is de bedoeling dat de commissie een bindend advies gaat geven om het gerezen CAO-geschil op te lossen. Het gesprek tussen vakbonden en ProRail vindt vandaag plaats (donderdag 9 juni).

Afgelopen week heeft ProRail het initiatief genomen om de commissie in te stellen omdat de scha-de voor Nederland die door het loonconflict kan ontstaan voor ProRail, als bedrijf met een publieke functie, buitengewoon zwaar weegt. Het voorstel van ProRail is om de commissie samen te stellen  uit à©à©n vertegenwoordiger namens de bonden, à©à©n namens ProRail en een voorzitter, te kiezen door beide vertegenwoordigers.

Bron:ProRail