Een dag na het bereikte CAO-principeakkoord voor uitzendkrachten, heeft FNV Bondgenoten met de ABU, Algemene Bond Uitzendondernemingen, ook een CAO-afspraak gemaakt voor de 15.000 vaste medewerkers bij uitzendbureaus. Net als de uitzendkrachten ontvangen de vaste medewerkers een structurele loonsverhoging van 1,25 procent. Deze zal worden uitbetaald op 1 juli 2005. Eenmalig ontvangen de medewerkers 100 euro. De CAO loopt van 1 januari 2005 tot 1 januari 2006.  

Ook is afgesproken dat er een studie komt naar de ketenaanpak; reïntegratie, preventie en inkomenszekerheid bij ziekte. Tot die tijd blijft de afspraak gehandhaafd waarbij zieke werknemers in het eerste jaar 100 procent van het salaris ontvangen en in het tweede ziektejaar 90 procent. Vaste medewerkers bij uitzendbureaus, die lid zijn van een vakbond, kunnen vanaf nu gebruik maken van de optie de vakbondscontributie via het brutosalaris te betalen. Dit levert een fiscaal voordeel op. 

bron:FNV bondgenoten