(Persbericht) Met de opkomst van nieuwe technologie en goedkopere instrumenten zijn bedrijven steeds meer gaan vertrouwen op efficiënte methoden die vroeger tijdrovend waren. Recruitment vormt hierop
geen uitzondering. De juiste mensen op de juiste plek in een organisatie krijgen en zorgen dat ze daar blijven is belangrijk. De druk op het werven en selecteren van personeel zal gezien de vergrijzing nog veel groter worden. Nu het werk in de toekomst met minder mensen gedaan zal worden is het nog belangrijker dat personeel een goede fit met de organisatie heeft. Hierbij moet vertrouwd kunnen worden op effectieve en betrouwbare selectie beslissingen.

Nieuw: korte capaciteitentesten vroeg in de procedure
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat TestGroup Consulting een nieuw en meer gestroomlijnd selectieproces heeft ontwikkeld, waarbij een korte capaciteitentest vroeg in het selectieproces wordt ingebouwd. Het verschil met de oude aanpak is dat kandidaten die op papier geschikt zijn niet direct voor het dure en tijdrovende interview worden uitgenodigd. Ze worden eerst gevraagd om in een ´ongecontroleerde omgeving‘˜ (thuis) een online capaciteitentest te maken. Na deze ´tussenfase‘˜ worden de kandidaten die niet geschikt zijn (de kandidaten die laag scoren op de korte capaciteitentest) uitgeselecteerd. Deze aanpak heeft als voordeel dat er een extra selectiemoment wordt ingebouwd voordat duurdere selectiemethoden worden ingezet, zoals het interview. Een korte online capaciteitentest kost maximaal 70 euro, een interview met een senior manager misschien wel 1000 euro. Denk hierbij aan de geïnvesteerde tijd, de kosten van het kantoor, ander werk dat blijft liggen en misschien wel de tweede interviewer die aanwezig is. Bij meerdere interview fases lopen de kosten nog meer op. Voor de laatste selectiefase worden de overgebleven kandidaten dan uitgenodigd voor een selectie assessment. Afhankelijk van de organisatie en de functie wordt er tijdens deze fase een uitgebreidere capaciteitentest in een gecontroleerde omgeving afgenomen, samen met een interview en meestal een persoonlijkheidstest. à¢â‚¬Å“Deze ´combinatieaanpak‘˜ van een online assessment in een ´ongecontroleerde omgeving‘˜ (de kandidaat maakt de testen niet op kantoor, maar bijvoorbeeld thuis), gevolgd door een uitgebreid assessment, stelt de selecteur in staat om grotere groepen kandidaten te screenen in een kortere periode. Verder geeft het veel meer specifieke informatie over een kandidaat, al eerder in het selectieprocesà¢â‚¬, aldus Marieke Verstappen een medewerker van TestGroup Consulting.

Over Test Group Consulting
TestGroup Consulting is een uitgever van online assessment instrumenten en psychologische testen. De organisatie heeft zich gespecialiseerd in het toepassen van de laatste online technieken en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van online assessments. TestGroup heeft online capaciteitentesten beschikbaar voor MBO, HBO en WO niveau in de Nederlandse en Engelse taal. De online capaciteitentesten zijn beschikbaar in korte versies, voor afname in een ´ongecontroleerde omgeving‘˜, en uitgebreide versies, voor afname in een ´ gecontroleerde omgeving‘˜. Door de inzet van capaciteitentesten voorin de selectieprocedure kunt u zorgen voor een eerlijk en betrouwbaar
selectieproces. Voor meer informatie over het gebruik van online capaciteitentesten kunt u kijken op www.testgroup.eu of contact opnemen met 020-2621630.