Ondanks dat de situatie in de Balkan is verbeterd, moeten we hulp blijven bieden. 'Niet uit schuldgevoel, niet uit borstklopperij van 'kijk ons eens', maar uit pure noodzaak.'Dat zegt Guus Eskens, directeur van CARE Nederland, die onlangs terugkeerde van een bezoek aan het gebied.

 

De oorlog in de Balkan en de genocide in Srebrenica lieten een ontzield en vernietigd land achter. Van de hulporganisaties die toen toesnelden, is CARE à©à©n van de weinige die zich nog steeds ter plaatse actief inzet voor wederopbouw. Nog altijd zijn 150.000 mensen ontheemd, is de integratie van teruggekeerde Bosniërs niet geklaard en is de politieke situatie niet helder. In vergelijking met andere Europese economieën is de Westelijke Balkan een zwart gat. En daarin is Srebrenica à©à©n van de armste gebieden met een werkloosheidspercentage van naar schatting 90%. Een plaats waar spanningen tussen bevolkingsgroepen snel weer de kop op kunnen steken.
'Dat voorkomen, betekent aanwezig blijven, dichtbij de lokale bevolking staan, werken op basis van hun eigen belevenissen uit het recente verleden, op basis van hun eigen behoeften', zegt Guus Eskens, directeur van CARE Nederland. CARE Nederland is vanaf het allereerste moment na de oorlog ter plaatse met een landenkantoor middenin het getroffen gebied, met voornamelijk lokale medewerkers. Naast reconstructie van huizen, scholen en wegen zet ze zich in voor herstel van het economische, sociale en politieke evenwicht.
Eskens: 'Uiteindelijk gaat het namelijk niet alleen om het hebben van een dak boven je hoofd, maar ook om de mogelijkheid een leefbare, vreedzame toekomst op te bouwen. Dat doe je door mensen opleidingen en trainingen aan te bieden, zodat ze uiteindelijk de kans krijgen een eigen inkomen te genereren. En door hen te simuleren met de overheid en vooral met elkaar in dialoog te blijven.'
De gezamenlijke inzet van organisaties als CARE is succesvol gebleken. Een paar jaar geleden was Srebrenica nog een plek waar mensen als geesten ronddwaalden. Tegenwoordig durven mensen er weer hun hoofd op te heffen om zich hard te maken voor de opbouw van hun eigen toekomst. Maar ze moeten wel de kans krijgen. 'Dit moment moeten we aangrijpen om de inspanningen voor wederopbouw duurzaam te maken.'
'Tien jaar na Srebrenica blijven we praten over wat er is gebeurd. Had een genocide voorkomen kunnen worden? Hoe hadden we moeten handelen? Wat als...? Terechte vragen. Maar de achterblijvers en teruggekeerden willen niet meer alleen naar het verleden kijken. Zij willen vooruit. En dat kan alleen met onze steun', aldus Guus Eskens.

Het programma van CARE Nederland
CARE Nederland is sinds 1996 in het getroffen gebied aanwezig met een landenkantoor. De afgelopen jaren besteedde CARE hier ongeveer 5,5 miljoen euro aan wederopbouwprogramma's. CARE richt zich op reconstructie en economische opbouw. Ze stimuleert tegelijkertijd mensen van verschillende bevolkingsgroepen om met elkaar in contact te komen. Zo financierde CARE Nederland videoboodschappen waarin twee vrienden uit verschillende bevolkingsgroepen elkaar hun verhaal doen. Daarnaast ondersteunt CARE het herdenkingsmonument in Potocari. Op dit moment zet ze zich ook in voor groepen jongeren van verschillende achtergronden die samen willen strijden voor betere levensomstandigheden.

bron:CARE