Op 21 november 2006 heeft de Hoge Raad
naar nu bekend is geworden het cassatieberoep dat door de 51-jarige
L.F.H. in de zogenaamde Bolhaarzaak was ingesteld verworpen. H.
werd in deze coldcase op 22 juli 2005 door het Gerechtshof te
Amsterdam tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Het Hof stelde vast dat H. op 4 maart 1984
in de Amsterdamse Argonoutenstraat Corina Bolhaar en twee van haar
kinderen om het leven had gebracht. Omdat de doodslag op Corina
Bolhaar inmiddels was verjaard veroordeelde het Hof H. alleen voor
de moorden op de twee kinderen. Door H. en zijn raadslieden werd
vervolgens een negental middelen van cassatie ingediend. De Hoge
Raad oordeelde echter dat geen van deze middelen tot cassatie kon
leiden.

bron:OM