Het kabinet stelt categoriale bescherming
in voor asielzoekers uit het midden en het zuiden van Irak
(Centraal-Irak). Hierdoor kunnen zij een tijdelijke
verblijfsvergunning krijgen. Noord-Irakezen vallen niet onder dit
beleid. Het besluit is gebaseerd op een nieuw ambtsbericht van het
ministerie van Buitenlandse Zaken.

De bescherming voor asielzoekers uit
Centraal-Irak geldt niet voor mensen die aan andere EU-landen
kunnen worden overgedragen, oorlogsmisdadigers en mensen met een
crimineel verleden.

Het ambtsbericht verwijst naar het beleid
van landen rondom Nederland. Een aantal landen, waaronder
België, biedt ook categoriale bescherming. Andere landen,
zoals Duitsland, passen geen gedwongen uitzettingen toe.

Bron:MinJus

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular