Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag uitspraak gedaan op de beroepen
van de leden van de Associatie van Competitieve Telecomoperators
(ACT), Koninklijke KPN N.V. en KPN B.V. (KPN), Orange Nederland
N.V. (Orange), Tele2 Netherlands B.V. (Tele2) en Vodafone Libertel
N.V. (hierna: Vodafone) tegen het besluit van 21 december 2005 van
de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) over
de wholesalemarkten voor gespreksdoorgifte op het vaste openbare
telefoonnetwerk.

In het bestreden besluit onderscheidt OPTA
drie markten voor gespreksdoorgifte, een markt voor lokale
gespreksdoorgifte, een markt voor interregionale gespreksdoorgifte
en een markt voor transitgespreksdoorgifte.

In zijn uitspraak heeft het CBb alle
grieven over lokale gespreksdoorgifte verworpen, behalve de grieven
van KPN tegen de zogenoemde annexen van het bestreden besluit die
het CBb in zijn uitspraak van 30 november 2006 (LJN AZ3361) gegrond
heeft geoordeeld. Het CBb heeft het besluit van OPTA over lokale
gespreksdoorgifte op enkele onderdelen vernietigd en voor het
overige in stand gelaten.

In zijn uitspraak heeft het CBb geoordeeld
dat OPTA in het bestreden besluit niet deugdelijk heeft gemotiveerd
waarom zij, ondanks het dalende marktaandeel van KPN en het
toenemende aantal concurrenten, tot de conclusie is gekomen dat KPN
op de markt voor interregionale gespreksdoorgifte beschikt over
AMM. Het CBb heeft het besluit van OPTA over interregionale
gespreksdoorgifte vernietigd en OPTA opgedragen hierover een nieuw
besluit te nemen.

Het CBb heeft alle grieven over
transitgespreksdoorgifte verworpen en het besluit over
transitgespreksdoorgifte in stand gelaten.

Achtergronden

Op grond van de Kaderrichtlijn (Richtlijn
2002/21/EG) en hoofdstuk 6A van de Telecommunicatiewet moet OPTA
markten in de telecommunicatiesector aanwijzen en onderzoeken. Als
blijkt dat een onderneming op een markt beschikt over aanmerkelijke
marktmacht (AMM), wat wil zeggen dat deze onderneming zich op de
betreffende markt in belangrijke mate onafhankelijk van haar
concurrenten, afnemers en consumenten kan gedragen, kan OPTA deze
onderneming verplichtingen opleggen om mededingingsproblemen te
voorkomen.

In bovengenoemd besluit van 21 december
2005 heeft OPTA zich op het standpunt gesteld dat KPN beschikt over
AMM op de wholesalemarkten voor gespreksdoorgfite op het vaste
openbare telefoonnetwerk en heeft OPTA KPN op deze markten
verplichtingen opgelegd.

Bron: College van Beroep voor het
bedrijfsleven