De Politieacademie besteedt vanaf 1 mei
volgend jaar haar rijexamens voor politiemensen uit aan het CBR
(Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). De directies van het
exameninstituut en de Politieacademie tekenen daarvoor vandaag een
overeenkomst. De examens vinden plaats op de openbare weg en worden
gekenmerkt door de bijzondere omstandigheden waaronder de politie
haar taken uitoefent. Zo wordt het verantwoord rijden op de
vluchtstrook en door rood rijden geëxamineerd. De twintig
CBR-examinatoren hebben een politieachtergrond en worden door beide
organisaties samen opgeleid.

De Politieacademie brengt onderwijs,
kennis en politie bij elkaar. Ze biedt politieonderwijs op mbo-,
hbo- en academisch niveau. De Basis Rij Opleiding Auto, waar het in
de overeenkomst om gaat, is een onderdeel van de politieopleiding.
De student is al in het bezit van een gewoon rijbewijs, maar leert
op de Politieacademie een combinatie van rijden met een
politievoertuig en het gelijktijdig uitvoeren van
politiewerkzaamheden.

De Politieacademie verzorgt op dit moment
zowel de rijopleiding als de examinering. Door de samenwerking met
het CBR wordt de examinering uitbesteed. De Politieacademie kan de
vrijgekomen capaciteit inzetten voor de uitbreiding van het aanbod
aan politiële rijopleidingen. De komende jaren ligt er grote
druk op de opleidingscapaciteit voor de politie. De Politieacademie
gebruikt de expertise en ervaring van het CBR, die de examinering
ook efficiënter kan uitvoeren. Een goede ontwikkeling die ook
past bij het streven van de overheid om de examens op het gebied
van mobiliteit te concentreren bij één
organisatie.

Binnen het CBR zal de divisie CCV, belast
met de examinering en toetsing van beroepschauffeurs, de examens
gaan afnemen. CCV heeft ruime ervaring met soortgelijke
rijvaardigheidsexamens en -toetsen voor respectievelijk ambulance-
en

brandweerchauffeurs.

Papierloos examen

De Politieacademie zal verder door het CBR
vertrouwd gemaakt worden met papierloos afhandelen van examens. Het
exameninstituut neemt sinds begin dit jaar praktijkexamens af
zonder dat er een vel papier aan te pas komt. Met behulp van pda's
(minicomputers) wordt de uitslag van een examen doorgeseind naar
een centrale computer.

Tot slot hebben de partners afgesproken
kennis te gaan uitwisselen op het gebied van verkeersonderwijs,
toetsing van beroepschauffeurs en het gebruik van simulatoren bij
opleiding en examens.

bron:Politieacademie