In opdracht van Veka Best Verkeersleermiddelen B.V. heeft een deskundige het CBR- theorie-examen geanalyseerd. De conclusie is dat deze niet voldoet aan de Europese richtlijn. Naast feitenkennis over verkeersregels, stelt deze richtlijn ook normen voor onderwerpen die betrekking hebben op de verkeersveiligheid.

Over de onderwerpen "kennis en inzicht in verkeersrisico's" en "kennis van veiligheidsaspecten" wordt in het CBR-examen slechts een zeer gering aantal vragen gesteld of in het geheel gà©à©n. Dit in schril contrast tot de overweging van de Europese Commissie dat herziening van de exameneisen rechtstreeks betrekking heeft op de verbetering van de verkeersveiligheid.

De uitslag is voor Peter Kantelberg, directeur van Veka Best, de aanleiding geweest om minister Peijs daar publiekelijk aandacht voor te vragen middels een advertentie op de voorpagina van de Telegraaf.

Veka Best heeft veel tijd en energie gestoken in het tijdig geschikt maken van de leermiddelen zodat deze voldoen aan de Europese richtlijn. Met de huidige examens lijkt dit verspilde moeite te zijn.

In de advertentie daagt Veka Best uit de minister kennis te nemen van de zorgwekkende analyse. De volledige analyse is te vinden op www.abc-verkeersexamen.nl.

bron:Veka Best