In 2004 gaf een kwart van de bevolking aan slachtoffer te zijn geweest
van veel voorkomende criminaliteit. Dit is vrijwel evenveel als een
jaar eerder, maar minder dan in 2002. Het aandeel slachtoffers van
geweldsdelicten is in de periode 2002-2004 licht gedaald tot 5 procent.
Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.


Veel voorkomende criminaliteit stabiel

Een kwart van de inwoners van vijftien jaar en ouder gaf in 2004 aan
slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit, zoals
diefstallen, vandalisme en geweldsdelicten. Dit komt overeen met 3,3
miljoen slachtoffers, die in totaal werden geconfronteerd met ruim 4,7
miljoen delicten. Dit is bijna evenveel als het jaar daarvoor, maar
lager dan in 2002. In dat jaar lag het aandeel slachtoffers met 27
procent op het hoogste niveau van de afgelopen jaren.

Minder slachtoffers geweld

In 2004 heeft ruim 5 procent van de inwoners te maken gehad met geweld.
Bedreiging komt daarbij het meest voor, gevolgd door mishandeling en
seksuele delicten. In totaal ging het om bijna 1 miljoen
geweldsvoorvallen. Dit is minder dan in voorgaande jaren. In 2002 was
nog 6 procent van de bevolking slachtoffer van een geweldsdelict.

Diefstallen, vernielingen en kwaadwillige telefoontjes stabiel

Het aandeel slachtoffers van andere vormen van veel voorkomende
criminaliteit is in 2004 gelijk gebleven ten opzichte van een jaar
eerder. Zo gaf 12 procent aan in de voorgaande twaalf maanden
slachtoffer van diefstal te zijn geweest. Ruim 11 procent is
slachtoffer geweest van beschadigingen aan de auto en andere
vernielingen.

In 2004 zei bijna 5 procent regelmatig te zijn lastiggevallen met
kwaadwillige telefoontjes. Het aantal personen dat daarmee te maken
had, rond 600 duizend, blijft daarmee stabiel, na een jarenlange daling
sinds 1997. Toen hadden nog zo'n 900 duizend inwoners te maken met
vervelende telefoontjes.

Technische toelichting

De gegevens over slachtofferschap van criminaliteit en ondervonden
delicten zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is een
steekproefonderzoek waarin jaarlijks, verspreid over alle maanden, aan
circa 10 duizend mensen onder meer wordt gevraagd naar slachtofferschap
van veel voorkomende criminaliteit (zoals mishandeling, bedreiging,
inbraak, fietsdiefstal, zakkenrollerij en vernielingen) in de
voorafgaande twaalf maanden. Personen die in instellingen en tehuizen
wonen, zijn in dit onderzoek niet opgenomen.

Vanwege de onnauwkeurigheidsmarges bij de steekproefuitkomsten mogen
alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende
een langere periode aftekenen, conclusies worden getrokken.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek