De Eerste Kamer heeft de nieuwe
huurwetgeving controversieel verklaard. Daarbij gaat het om twee
wetsvoorstellen: de modernisering van het huurbeleid en de
betaalbaarheidsheffing huurwoningen. Alleen de VVD was tegen. De
Woonbond is blij met deze uitspraak. De huurliberalisatie is van de
baan. Verhuurders hoeven geen huurheffing te gaan betalen en worden
dus ook niet gedwongen de huren fors op te trekken. En dus zijn
structurele huurverhogingen boven inflatie niet meer aan de
orde.

Woonbonddirecteur Mária van Veen
spreekt van een mooi Sinterklaascadeau voor de huurders, maar wijst
erop dat de buit nog niet binnen is. 'We zijn enorm trots op dit
resultaat, maar het is van belang dat er een nieuw kabinet komt dat
zich uit-spreekt voor een inflatievolgend huurbeleid en dat de
bezuinigingen op de huurtoe-slag terugdraait.' Eerste Kamerlid
Margriet Meindertsma (PvdA) wijst erop dat het huurbeleid een
belangrijk punt was bij de verkiezingen. 'Goedkeuring van deze
voorstellen door de Eerste Kamer kan op dit moment geen duurzame
wetgeving opleveren, omdat er een andere regering komt.' Daarnaast
heeft voor Meindertsma meegewogen dat de wetsvoorstellen van
slechte kwaliteit zijn en ongelofelijk ingewikkeld.

Opvallend is dat het CDA in de Eerste
Kamer een andere mening heeft dan de de Tweede Kamerfractie, die de
wetsvoorstellen wél steunde. De Woonbond is vanzelf-sprekend
uitermate tevreden met de beslissing van de Eerste Kamer. Hij heeft
zich er de afgelopen maanden met de huurdersorganisaties in het
land en de steun van tal van andere maatschappelijke organisaties
onophoudelijk voor ingezet.

PvdA-Tweede Kamerlid Staf Depla is
eveneens blij met de controversieelverklaring door de Eerste Kamer:
'We krijgen de kans om bij de onderhandelingen voor een nieuw
kabinet onze belofte aan de kiezers waar te maken om deze wet
definitief van tafel te krijgen.'

bron:De Nederlandse Woonbond