De CDA fractie heeft met bezorgdheid kennis genomen van het Rekenkamerrapport over het functioneren van de Kustwacht Nederland.

"Dit rapport bevestigt onze eerdere  zorgen omtrent de
organisatie, de aansturing en het functioneren van de Nederlandse
kustwacht", aldus CDA woordvoerder en lid van de Tweede Kamer van
Hijum "Daarom willen we zo snel mogelijk een reactie van het Kabinet
hebben. Wat gaat het Kabinet doen met de conclusies en aanbevelingen
van dit rapport?" Belangrijk is dat er bijv een eenduidige aansturing
komt. Het is natuurlijk bizar dat de directeur Kustwacht zes
ministeries moet bellen voor hij kan doen wat nodig is, aldus het
CDA Tweede Kamerlid     
   
Niet
voor niets heeft de Kamer twee CDA moties aangenomen. De motie van
Hijum vroeg de regering een concreet voorstel te doen ter verbetering
van de Kustwacht. En de motie Kortenhorst riep de minister van Defensie
op een studie te doen om te kijken of we wel het juiste materieel
hebben om de kust adequaat te beschermen.   
'Ook
deze moties dienen te worden meegenomen in de reactie op dit rapport.
Het is tijd voor die verbeteringen waarop de hele kust wacht', aldus
van Hijum. De regering heeft de moties tot nu toe niet uitgevoerd.

bron: CDA