Abvakabo FNV is woedend op het CDA omdat
zij via de postwet niet wil regelen dat postmedewerkers tenminste
het minimumuurloon gaan ontvangen. 'Dat is asociaal en naief',
zegt vakbondsbestuurder Anneke Stevens. De bonden hebben aan de
leden van de Tweede Kamer gevraagd of zij een einde willen maken
aan de bezorging van post op basis van stukloon. Ferd Crone van de
PvdA heeft daartoe een amendement ingediend dat op steun kan
rekenen van onder meer SP, Groen Links en Christen Unie. Zonder CDA
is er echter geen kamermeerderheid. Morgen wordt daarover in de
Tweede Kamer gestemd.

CDA is van mening dat de bezorgers zelf
maar naar de rechter moeten stappen om het minimumuurloon op te
eisen. Daar wringt hem nou juist de schoen, volgens de bond. Het
standpunt van CDA kamerlid Vroonhoven-Kok is a-sociaal en
naïef, volgens Anneke Stevens, sectorbestuurder ABVAKABO
FNV.

'Als je een lek wilt gaan repareren laat
je intussen toch niet de kraan wijd openstaan? Intussen stromen
arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid het riool in. Is er bij het
CDA dan niemand met een sociaal hart?' vraagt vakbondsbestuurder
Stevens zich af.

In het debat van vorige week donderdag
leek staatssecretaris Frank Heemskerk sympathiek te staan ten
opzichte van amendement Crone. Hij had daarnaast echter de indruk
dat het wel de goede kant op zal gaan, nu Sandd en Selekt Mail de
bonden hebben uitgenodigd om te komen praten. Dat klopt volgens de
bonden, maar deze bedrijven willen nog steeds geen CAO en de wil om
te praten is slechts onder druk van deze discussie en zo weer
voorbij als die stok achter de deur er niet komt.

Abvakabo FNV verwacht dat als per 1
januari 2008 de markt open gaat er een felle prijzenoorlog
losbarst.Als de prijzen omlaag gaan zullen de werkgevers zeker niet
schromen om eenzijdig ook het stukloon te verlagen. Zo betalen alle
postmedewerkers het gelag. Niet alleen die van TNT, maar ook die
van Sandd en Selekt Mail. De postzegel wordt voor de gewone burger
heus niet goedkoper. Dat is maar een piepklein deel van de markt.
Het zijn met name de grootverbruikers, grote bedrijven die grote
hoeveelheden post aanbieden die van de marktwerking gaan
profiteren.

bron:FNV