Woensdag 22 juni presenteert de CDA-fractie haar actieplan Verpleeghuiszorg 'Leven met zorg'.CDA woordvoerder in de Tweede Kamer Antoinette Vietsch overhandigt het actieplan aan Partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt. De presentatie vindt plaats in de Fractiekamer van het CDA.

De problemen in de verpleeghuiszorg staan hoog op de politieke agenda. Maar wat speelt er daadwerkelijk binnen de verpleeghuiszorg, wat zijn de echte oorzaken van problemen als verschraling, bureaucratie en bekostiging van de zorg. En in welke richting moeten we naar een oplossing zoeken.

Deze en andere vragen stonden centraal in een bijeenkomst die de CDA-fractie heeft gehouden met een groot aantal betrokkenen bij de verpleeghuiswereld: leden cliëntenraden, personeelsleden, verpleeghuisartsen, bestuurders en vertegenwoordigers van diverse organisaties uit het veld. Deze uitwisseling van ideeën en voorstellen heeft geresulteerd in het actieplan 'Leven met zorg'.

bron:CDA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular