Tijdens het congres van de jubilerende Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) zijn de kamerleden van Heemskerk (PvdA) en Buis (CDA) het er over eens dat het beschikbaar stellen van 1% van het vereveningsfonds van het nieuwe ziektekostenstelsel voor preventiedoeleinden zeer noodzakelijk is. Hiermee wordt de verwachting uitgesproken dat er tijdens de komende behandeling van het nieuwe ziektekostenstelsel in de Tweede Kamer een kamermeerderheid ontstaat.

De NCV is verheugd over de steun die zij nu heeft voor het vroegtijdig en snel opsporen van coeliakiepatiënten die nog niet weten van het glutenvrije dieet dat zij moeten volgen om gezond te blijven. Onlangs is de NCV gestart met een campagne om de resterende 75.000 coeliakiepatiënten op te sporen. Het niet volgen van een glutenvrij dieet betekent voor deze mensen dat gezondheidklachten optreden zonder dat zij weten wat de oorzaak is. Dit geeft ook maatschappelijke kosten zoals, WAO-uitkeringen, verlof en onnodig medisch onderzoek.  
 
NCV-voorzitter Louk de Both: 'Een kamermeerderheid in dit stadium van politieke besluitvorming is heel belangrijk. Op deze manier worden de maatschappelijke kosten, niet alleen van coeliakie, preventief bestreden. Voor coeliakie alleen al bedraagt dit 85 miljoen euro'. 
 
De NCV is de belangenbehartiger van alle coeliakiepatiënten in Nederland en heeft ca 8.000 leden (van de 11.000 gediagnosticeerde coeliakiepatiënten). Wetenschappelijk is vastgesteld dat er in Nederland naar schatting in totaal 85.000 patiënten moeten zijn. De NCV is met gerichte acties op zoek naar deze mensen. 
   
bron:NCV