Het rapport van het Wetenschappelijk
Instituut van het CDA(WI) "Investeren naar vermogen – een
studie naar het voorkomen van armoede" bepleit extra ondersteuning
van arme gezinnen met kinderen.

Het WI wil een aparte kindertoeslag voor
tweede kinderen tot 18 jaar en de tegemoetkoming voor studiekosten
invlechten in de kindertoeslag. Tenslotte wordt in het rapport
bepleit de huurtoeslag meer geleidelijk af te bouwen en de
inkomensgrens te verhogen zodat meer huishoudens worden ondersteund
in de kosten en de armoedeval voor alleenstaanden wordt
verminderd.

bron:CDA