Het CDA reageert positief op de PKB 'ruimte voor de rivier'. CDA woordvoerder van  Lith: Het voorstel om 2,2 miljard euro te investeren in rivierverruimende maatregelen wordt verwelkomd door het CDA. Het beschikbare buget wordt bij de Rijn en een gedeelte van de Maas ingezet voor robuuste maatregelen tegen hoog water. Er is niet langer sprake van reservering en inrichting van noodoverloopgebieden in de Ooijpolder en Rijnstrangen. Het kabinet zet in op andere meer effectieve maatregelen, en dat is een goede zaak.'  Kortom de CDA minister heeft goed werk geleverd.

Kritisch is de CDA-fractie nog wel over het realiseren van een goede ruimtelijke kwaliteit. Langs de grote rivieren van ons land zijn er andere projecten die gekoppeld kunnen worden aan het project Ruimte voor de Rivier. 'Met slimme oplossingen zouden ook verkeersknelpunten, woningbouw en bedrijventerreinen kunnen worden aangepakt. Dat geldt bijvoorbeeld bij de brug bij Gorinchem', aldus van lith. 
  
Ook ten aanzien van de zogenaamde koploperprojecten, die eerder gestart worden dan de PKB besluitvorming wil het CDA duidelijkheid. Van Lith: 'Het CDA vindt dat deze zogenaamde koploperprojecten in deze fase onomstreden moeten zijn: goed onderbouwd en met voldoende draagvlak van de bevolking.' 

bron: CDA Tweede Kamerfractie