De CDA fractie ondersteunt op hoofdlijnen de gedachte 'de gebruiker betaalt', maar wil bij de verdere invulling garanties dat er voor de automobilist gemiddeld geen lastenverzwaring optreedt. Daarnaast dienen de opbrengsten te worden besteed aan infrastructuur en de kosten van een nieuw systeem binnen de perken blijven. 'Eerlijker betalen voor automobiliteit, maar niet meer betalen'. Dat is de eerste reactie op het rapport van de commissie Nouwen.  

CDA woordvoerder Bruls:'Het CDA heeft waardering voor het werk van de commissie. We constateren dat er nu breed draagvlak is voor het belasten van autogebruik, in plaats van het bezit. Het CDA is al eerder kritisch geweest op belasting op het autobezit, zoals bijvoorbeeld de BPM. De analyses laten zien dat een eerlijker belasting kan bijdragen aan vermindering van de files en een bewuster autogebruik. De invoering van een nieuw systeem heeft tijd nodig. Tot dat moment moeten we gewoon blijven werken aan de aanpak van files en luchtkwaliteit . Er moet op korte termijn worden geinvesteerd in wegen, Openbaar vervoer (vooral in en rond de grote steden) en schone & zuinige automotoren.' 
 
Wel is het CDA kritisch over de invulling van de plannen van de commissie.'We moeten waken voor een wildgroei aan nieuwe systemen of het overhaast invoeren van nieuwe systemen, zoals in Duitsland is gebeurd. Differentiatie naar tijd, plaats en milieukenmerken heeft onze instemming. Wel zouden de opbrengsten van de heffing door moeten vloeien naar een Infrastructuurfonds en worden geoormerkt voor bereikbaarheid. Daarnaast moeten de uitvoeringskosten aanvaardbaar blijven'. Bij de knelpuntenheffing hebben we vraagtekens. Geld heffen op een bestaande wegen voor de aanleg van nieuwe infrastructuur, roept bij ons de nodige vragen op',aldus Bruls.  
 
De CDA fractie wil een hoorzitting over het voorstel van de commissie.'De uitkomsten hiervan moeten worden betrokken in de behandeling van de Nota Mobiliteit. Op die manier worden we de voorstellen in samenhang met het investeringspakket over OV en wegen behandeld'.  
 
bron:CDA