Woensdag heeft de Kiesraad de
officiële uitslag van de verkiezingen van de Eerste Kamer
bekend gemaakt. Het CDA krijgt 21 zetels (nu 23) en blijft de
grootste fractie in de senaat. De PvdA en de VVD krijgen elk
veertien (nu negentien respectievelijk vijftien), de SP twaalf
(vier), de ChristenUnie en GroenLinks elk vier (twee resp. vijf),
D66 en de SGP elk twee (drie resp. twee) en de Onafhankelijke
Senaatsfractie (OSF) en de Partij voor de Dieren (PvdD) elk een. De
OSF had al een zetel in de senaat, de PvdD nog niet.

Installatie

De leden die vertrekken nemen afscheid van
de Eerste Kamer op 5 juni 2007, tijdens de laatste vergadering in
deze Kamerperiode. Zij blijven echter formeel lid tot de nieuwe
leden zijn geïnstalleerd. Dat gebeurt op dinsdag 12 juni 2007,
tijdens de eerste vergadering van de senaat in de nieuwe
samenstelling.

bron:CDA