CDA partijvoorzitter Marja van
Bijsterveldt feliciteerde demissionair minister Aart Jan de Geus
(Sociale Zaken & Werkgelegenheid) met de voordracht tot
plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO, de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De bekrachtiging is
20 februari a.s.

‘Deze voordracht laat zien dat de
grote hervormingen, die onder leiding van Aart Jan de Geus, op
sociaal-economisch gebied hebben plaatsgevonden internationaal zeer
gewaardeerd worden. We moeten Aart Jan de Geus dankbaar zijn dat
hij een ondankbare taak op zich heeft genomen en het sociale
zekerheidsstelsel in Nederland heeft klaargestoomd voor de
toekomst.’

Van Bijsterveldt vervolgt: ‘Het is
voor Aart Jan de Geus een prachtige vervolgstap in zijn loopbaan en
ik wens hem heel veel succes in zijn nieuwe functie.’

bron:CDA