De staatssecretaris van Defensie, Cees van der Knaap heeft Kerstavond
doorgebracht bij het Nederlandse PRT-detachement in Pol-e-Khomri in
Afghanistan. In een ontspannen sfeer sprak hij met militairen over het
reilen en zeilen van het PRT en het van huis zijn tijdens deze
bijzondere dagen. Ook bracht de staatssecretaris een bezoek aan de
lokale autoriteiten en het centrum van de stad Pol-e-Khomri.

Het Provinciaal Reconstructie Team (PRT) heeft de taak om de Afghaanse
overheid te assisteren bij het vergroten van de veiligheid en de
stabiliteit. Daarmee wordt de centrale Afghaanse regering in staat
gesteld haar gezag in de provincie te vergroten en
wederopbouwactiviteiten van de regering of andere actoren te
faciliteren.

Nederland levert hieraan sinds augustus 2004 met 130 militairen een
bijdrage. De militairen zijn grotendeels afkomstig van de Groep Geleide
Wapens van de luchtmacht, maar de missie wordt ondersteund door de
andere krijgsmachtdelen.

Detachementcommandant is de kolonel Jan van Hoof, in het dagelijkse
leven Commandant van de Groep Geleide Wapens van de Koninklijke
Luchtmacht.

Bron: Ministerie van Defensie