In 2005 krijgt het Openbaar Ministerie in Rotterdam regionaal de
beschikking over 402 extra detentieplaatsen voor volwassen veelplegers.
Voor jeugdige veelplegers komen regionaal 73 plaatsen beschikbaar van
de in totaal 250 voor de vier grote steden.

De regionale toedeling van cellen is het gevolg van in 2004 gemaakte
afspraken tussen het ministerie van Justitie en de vier grote steden
(G4), en is van groot belang bij de veelpleger- en persoonsgebonden
aanpak.

Bevinden gedetineerden zich in de regio, dan kan resocialisatie en
hulpverlening van gestraften al tijdens de gevangenschap beginnen.
Bovendien brengt de regionalisering lagere kosten met zich mee,
bijvoorbeeld voor transport.

Niet alleen voor veelplegers komen regionaal cellen ter beschikking.
Die komen er ook voor gedetineerden voor andere feiten. Hoeveel dat er
zijn is nog niet definitief vastgelegd. Er komt samen met onder andere
het gevangeniswezen een onderzoek naar de effecten van regionale
toedeling van cellen, en de behoefte. Regionaal zijn er in totaal ruim
1400 plaatsen.

Naar verwachting zullen de extra cellen en regionale regie een
belangrijke bijdrage leveren aan de volledige executie van het totaal
aan zaken. Dat aantal steeg het afgelopen jaar weer sterk: van 34.062
naar 42.414. De executie van straffen gaat overigens steeds sneller. De
administratieve afhandeling tussen eindvonnis en vrijgave voor executie
is teruggebracht van 43 naar 24 dagen.

Bron: Openbaar Ministerie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular