De Nederlandse Hartstichting (NHS) en het Interuniversitair
Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) hebben gezamenlijk besloten
tot een groot landelijk onderzoeksprogramma 'Celtherapie', waarin op
drie niveaus (basaal, klinisch, en het verbindende terrein) onderzoek
zal worden gedaan naar de mogelijkheden van celtransplantatie. Eà©n
onderdeel van dit programma, de klinische studie, waarin een nieuwe
therapie voor patiënten met een acuut myocardinfarct wordt gebruikt, is
nu door het ICIN gestart.

Binnen deze studie - die de naam 'Hebe Trial' draagt, naar de Griekse
godin van de eeuwige jeugd - wordt gebruik gemaakt van een voor
Nederland volstrekt nieuwe therapie. Die bestaat eruit dat celmateriaal
uit het beenmerg van de patiënt wordt teruggeplaatst in het door het
infarct beschadigde hart om de hartspier te versterken.

In totaal zullen tien grote ziekenhuizen aan de studie deelnemen. In
enkele daarvan worden nu de eerste patiënten behandeld. De eerste
bevindingen van de onderzoekers, en ook bij vergelijkbare studies in
het buitenland, zijn hoopgevend.
Het komende jaar zullen in totaal 200 patiënten binnen de Hebe Trial
voor de behandeling met eigen celmateriaal in aanmerking komen. De
studieresultaten zullen medio 2006 bekend zijn.

Gegevens en materiaal van deze studie zullen worden opgeslagen in een stamcelbank, als basis voor verder onderzoek.
De projectleiders van de Hebe Trial verwachten, dat met deze therapie
nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor een herstel van de
hartfunctie na het acute hartinfarct.

Bron: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Persbericht NHS en ICIN-KNAW)