De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft vandaag Centraal Beheer Achmea met onmiddellijke ingang  verboden  om het portret  van de voetballer Salomon Kalou te gebruiken in reclameboodschappen op de televisie of internet. Vast staat dat Centraal Beheer Achmea het portret van Kalou heeft gebruikt zonder zijn toestemming en dat hij er een redelijk belang bij heeft om de openbaarmaking van zijn portret voor commerciële doeleinden niet te hoeven toelaten als daar geen financiële vergoeding tegenover staat.

De sponsor van Feijenoord, Fortis, had geen toestemming gegeven voor medewerking aan de commercial door Kalou. Daarom was er geen overeenkomst tot stand gekomen. De rechtbank heeft het verweer verworpen dat Centraal Beheer Achmea met de commercial een bijdrage aan een publiek debat over o.a. de consequenties van het vreemdelingenbeleid wilde leveren. Volgens de rechter had Achmea geen andere bedoeling dan een puur commerciële.
Bron: Rechtbank 's-Gravenhage

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular