De examens in het vmbo, havo en vwo zijn goed verlopen. Uit de analyses bleek dat zich geen inhoudelijke problemen hebben voorgedaan. De resultaten van de vmbo-examens zijn vergelijkbaar met de jaren ervoor. Toen slaagde ruim 90% van de kandidaten. Ook in het havo en vwo zijn dezelfde resultaten geboekt vergeleken met eerdere jaren. Exacte percentages zijn op dit moment nog niet bekend.

Dit jaar legden in totaal zo.n 194.000 leerlingen centraal examen af (vmbo circa 116.000, havo bijna 46.000, vwo bijna 32.000). De normering voor de examens is op 7, 14 en 15 juni door de Cevo definitief vastgesteld en bekend gemaakt. Deze gegevens zijn te vinden op www.eindexamen.nl en www.citogroep.nl. De normering voor de examens in het tweede tijdvak, die worden afgenomen tussen 20 en 24 juni, wordt op 28 juni voor het havo/vwo en 29 juni voor het vmbo bekend gemaakt.

bron:CEVO