Politieke partijen op landelijk en gemeentelijk niveau moeten meer geld beschikbaar stellen voor jeugd- en jongerenzorg. Met dat geld kunnen gemeenten preventief jeugd- en jongerenbeleid ontwikkelen samen met bijvoorbeeld het onderwijs en culturele- en sportorganisaties.

Zo luidt de kern van de boodschap die de Commissaris van de Koningin, mevrouw Maij-Weggen, meegaf aan de deelnemers aan de conferentie Jeugd en Veiligheid die maandag 6 juni in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch werd gehouden.

In aanwezigheid van staatssecretaris Ross- van Dorp (ministerie van OC&W), gedeputeerde Augusteijn en vertegenwoordigers van gemeenten, het onderwijs en organisaties voor jeugd en jongeren deed mevrouw Maij-Weggen een klemmend beroep op de politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen extra aandacht te besteden aan jeugd- en jongerenbeleid. "In Brabant zijn te veel jongeren in de problemen geraakt. Dat blijkt wel uit de toestroom naar de jeugdhulpverleningsinstanties. Met goed preventief beleid kan veel worden voorkomen. Gemeenten spelen daarin een cruciale rol. Maar dan moeten gemeenten wel in staat gesteld worden die rol te spelen", aldus mevrouw Maij-Weggen.
Volgens mevrouw Maij-Weggen gebeuren er in veel Brabantse gemeenten prima dingen voor jeugd en jongeren. Maar dat is nog lang niet overal het geval. "Een goed preventief beleid staat of valt met een precieze afstemming van de verantwoordelijkheden van ouders, scholen, gemeenten en organisaties voor jeugd en jongeren. De regie van dat proces ligt bij de gemeenten. "
 
bron:Provincie Noord-Brabant