Het huidige spoorviaduct in het centrum van Delft wordt vervangen door
een spoortunnel. Minister Karla Peijs kondigde gisteren in de Tweede
Kamer aan het project te financieren uit de meevallers van andere grote
infrastructurele projecten, zoals de Betuweroute.
Daarnaast draagt ook het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke
Ordening en Milieu bij aan de aanleg van de spoortunnel. Naar
verwachting kan de bouw in 2008 van start gaan.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat