Het Centrum Vrijwilligersondersteuning Alkmaar (CVO) start woensdag 27 april 2005 officieel door middel van een presentatie aan alle Alkmaarse vrijwilligersorganisaties. Het centrum moet tegemoet komen aan de brede wens voor ondersteuning van deze organisaties. Het CVO gaat onder andere informatie aanbieden op het terrein van financiën, administratie, communicatie en juridische zaken. Daarnaast wil het de samenwerking tussen de verschillende instellingen die diensten aanbieden aan vrijwilligers verbeteren.

Met het CVO hebben vrijwilligers à©n vrijwilligersorganisaties in Alkmaar à©à©n loket waar ze terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Voor vrijwilligers is er de vacaturebank op www.vrijwilligerswerkalkmaar.nl. Binnenkort (zomer 2005) is het ook mogelijk om langs te komen bij het CVO om een vacature te zoeken in het vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligersorganisaties is er ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld cursussen voor deskundigheidsbevordering of informatie over wet- en regelgeving. In het kort zijn de kerntaken van het CVO:

§ Bemiddelen tussen vraag en aanbod in vrijwilligerswerk
§ Informeren en adviseren van vrijwilligersorganisaties
§ Initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen
§ Deskundigheidsbevordering van en belangenbehartiging voor vrijwilligers
§ Samenwerking bevorderen tussen instellingen die al een rol spelen in de ondersteuning van vrijwilligers (zoals De Waaier (voorheen Centrum Bedrijf en Samenleving), Kern8, Wisselwerk en het Sportbureau)
§ Bekendheid genereren van vrijwilligerswerk, onder andere door de organisatie van de Alkmaarse Vrijwilligersdag

Wie meer informatie wil over het CVO kan terecht op www.vrijwilligerswerkalkmaar.nl, een mail sturen naar [email protected] of contact opnemen met Ingrid Warners, telefoonnummer (06) 23019989.

Versterken en vernieuwen
De gemeente Alkmaar ziet een belangrijke, bindende rol weggelegd voor vrijwilligerswerk in de samenleving. Om ervoor te zorgen dat de Alkmaarders in de toekomst nog veel vrijwilligerswerk kunnen beoefenen, maar vooral ook kunnen profiteren van de inbreng van vrijwilligers, vindt ze het noodzakelijk de ondersteuning ervan te versterken en te vernieuwen.

Een enquàªte onder de 700 vrijwilligersorganisaties in de stad bevestigt de behoefte aan betere ondersteuning. Zo geven de organisaties aan moeite te hebben met het werven van nieuwe vrijwilligers. Zes op de tien vrijwilligersorganisaties geeft ook daadwerkelijk aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning. Het college van B&W heeft dan ook middelen beschikbaar gesteld voor de oprichting van een moderne ondersteunende voorziening: het CVO.

bron:Gemeente Alkmaar

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular