Op dinsdag 15 mei jl. ontvingen 32
Amsterdamse scholen het landelijke certificaat Sportactieve School
2006-2007 en 2007-2008 uit handen van Gert van Driel, voorzitter
van de Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding
(KVLO) en Henk Gemser, bestuurslid Nederlands Olympisch
Comité*Nederlandse Sport Federatie(NOC*NSF). Tevens
ondertekende de gemeente Amsterdam het convenant 'Certificering
Sportactieve School' samen met NOC*NSF en de KVLO.

NOC*NSF en de KVLO hebben het certificaat
'Sportactieve School' in het leven geroepen. Het doel is om
basis- en middelbare scholen in Nederland die actief zijn op het
gebied van sport en die voldoen aan de criteria 'Sportactieve
School', een kwaliteitskeurmerk te geven.

De criteria voor dit keurmerk zijn
vastgesteld door de KVLO en NOC*NSF en worden ook door deze
partijen gecontroleerd. De gemeente Amsterdam stimuleert de scholen
om sportactief te worden via sportstimuleringsprogramma?s, zoals
Jump-In en Topscore. Het convenant 'Certificering Sportactieve
School' bezegelt de samenwerking tussen de betrokken partijen, met
als doel de ambitie van de Alliantie School en Sport, samen sterk
te onderschrijven en gezamenlijk te werken aan de landelijke
doelstelling dat in 2010 op 90 % van alle scholen een dagelijks
sportaanbod is.

Uitreiking certificaten

Maar liefst 32 Amsterdamse Scholen werden
dinsdag 15 mei 2007 gecertificeerd tot Sportactieve School. Het
gaat hierbij om 21 scholen uit het basisonderwijs en 11 scholen uit
het voortgezet onderwijs. Kandidaat voor Sportactieve School 2008
zijn onder andere het Calandlyceum en de Professor Einsteinschool.
De verwachting is dat de komende jaren meer Amsterdamse scholen in
aanmerking komen voor de Certificering Sportactieve School, mede
door de afspraken in het convenant.

NOC*NSF