Bij de klachtenlijn van het LAKS stroomden de klachten binnen over de vraag over generaal Khan. Kandidaten wisten niet wie dit was en waren van mening dat ze dat niet hadden hoeven.

Het LAKS was het eens met de leerlingen en heeft hierover contact opgenomen met de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven, de CEVO. Leerlingen hadden moeten leren over het regime voor Khan, en moesten daarom ook weten wie Khan was.
Het LAKS is het hier niet mee eens. Omdat generaal Khan door middel van een staatsgreep aan de macht kwam, vindt het LAKS dit geen voortzetting van het vorige regime. Het LAKS zal bij de CEVO prosteren tegen het besluit.

bron:LAKS