Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft op voordracht van de jury de Charlotte Köhler Prijzen 2007 toegekend aan de theatermakers Laura van Dolron en Ivana Müller en de scenograaf Theun Mosk. De prijzen van elk 20.000 euro worden 28 juni uitgereikt in Podium Mozaiek in Amsterdam.

Laura van Dolron (Rotterdam, 1976) uit Amsterdam voltooide in 2001 de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Sindsdien ontwikkelt ze gestaag haar materiaal en uitingsvorm. Aan veel van haar voorstellingen ging in een eerder seizoen een werkversie vooraf. Het werk van Laura van Dolron is regelmatig geselecteerd voor de Serie Nieuwe Theatermakers.

 

Uit het juryrapport: 'De voorstellingen van Laura van Dolron vallen op door de grondigheid en nuancering waarmee de onderwerpen worden uitgediept. Keiharde humor en ironie gaan hand in hand met innemende, oprechte vragen. De jury prijst het werk van Laura van Dolron om haar intelligente, bevlogen en maatschappelijk geëngageerde voorstellingen. De grote concentratie op de inhoud geeft een nieuwe richting aan in het theater van de Nederlandse kleine zalen.'

 

Ivana Müller (Zagreb, 1972) uit Amsterdam studeerde literatuur in Zagreb, dans en choreografie in Amsterdam en beeldende kunst in Berlijn. Zij is lid van het collectief LISA. Ivana Müller maakt humoristische, originele en tegelijkertijd beschouwende voorstellingen, die een bijna filosofisch inzicht bieden in hoe wij de wereld om ons heen ervaren.

 

Uit het juryrapport: 'Haar teksten zijn slim in elkaar gezet. Steeds ontstaan onverwachte dwarsverbanden door herhalingen en een knap vlechtwerk van thematische lijnen. De jury roemt het werk van Ivana Müller om de grote conceptuele kracht waarmee tekst, vormgeving en mise-en-scène zijn gecombineerd. Ze doorbreekt daarbij regelmatig de geldende conventies binnen performance en dans.

 

Theun Mosk (IJlst, 1980) uit Amsterdam deed de opleiding theatermaker, techniek en theater aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij volgde een jaar de opleiding theatervormgeving aan de Rietveld Academie en workshops bij Robert Wilson in New York. In 2003 kreeg hij o.a. de Stukfestival Publieksprijs en de Top Naeff Prijs voor veelbelovende afstuderende studenten van de Theaterschool.

Uit het juryrapport: 'De jury is onder de indruk van de technisch zeer vakmatig ontworpen decors, het inventieve gebruik ervan en de doordachte wijze waarop Theun Mosk met de theatrale ruimte omgaat. Met zijn decors maakt hij de toeschouwers deelgenoot van de voorstelling en maakt hen ervan bewust dat hun beleving de voorstelling bepaalt.'

 

De jury van de Charlotte Köhler Prijzen 2007 bestond uit Melle Daamen (voorzitter), Cécile Brommer, Maarten van Hinte, Jeffrey Meulman, Marc Vlemmix en Marc Warning.

 

Over de Charlotte Köhler Prijzen

De Charlotte Köhler Prijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn bij legaat ingesteld door de actrice Charlotte Köhler. In de oneven jaren worden drie jonge theatermakers geselecteerd en in de even jaren drie kandidaten uit de beeldende kunsten. Van het prijzengeld is 5.000 euro vrij besteedbaar. De overige 15.000 euro dient te worden besteed aan een project waarmee de winnaar zich verder kan ontwikkelen binnen zijn vakgebied.

 

bron:Prins Bernhard Cultuurfonds