CARE Nederland houdt op 12 januari 2005 een chatsessie met Leo
Roozendaal, de directeur van CARE in Soedan. Het is voor het eerst dat
een ontwikkelingsorganisatie de gelegenheid biedt om rechtsreeks in
contact te treden met een hulpverlener in een land dat in het brandpunt
van de publieke belangstelling staat. 

 
De Nederlander Leo Roozendaal, sinds 1991 verbonden aan CARE, is vanaf
2002 gestationeerd in Khartoem. Van hieruit vindt de hulpverlening aan
het door burgeroorlog geteisterde Darfur plaats. CARE Sudan is in
Darfur verantwoordelijk voor meerdere vluchtelingenkampen en verstrekt
er hulp aan in totaal 400.000 mensen. De hulpverlening bestaat onder
meer uit de distributie van voedsel, het opzetten van gezondheidszorg
en het aanleggen van sanitaire voorzieningen.   
 
De chatsessie met directeur Leo Roozendaal is de eerste in een reeks.
CARE Nederland hecht er waarde aan de vele belangstellenden voor haar
werk, waaronder haar snel groeiende achterban van inmiddels vele
tienduizenden donateurs, zo veel mogelijk te betrekken bij de projecten
die zij initieert.   
 
Deelname aan de chatsessie is open voor iedereen. Vooraf aanmelden
middels de intekenlijst op de website van CARE Nederland is gewenst:
www.carenederland.org   
 
CARE Sudan is net als CARE Nederland onderdeel van de wereldwijd
opererende hulporganisatie CARE International. CARE Nederland is met
name actief in oorlogsgebieden en in gebieden die zijn getroffen door
een natuurramp. Noodhulp en wederopbouw zijn hierbij belangrijke
speerpunten.   
 
Bron: CARE Nederland