Zolang de directie van Stadsvervoer Nederland de eisen van het
personeel niet inwilligt, rijden er geen bussen in de regio Amersfoort
en Veenendaal.

Directie en een delegatie van twaalf werknemers onderhandelen voor de
tweede keer vandaag. Het voltallige personeel legde vanmorgen rond half
zes het werk neer, omdat Stadsvervoer Nederland (SVN) weigert de cao na
te leven en bedrijfsregelingen na te komen.

"Het rommelt al maanden bij het bedrijf", zegt Remko Mast, bestuurder
van FNV Bondgenoten. "Omdat SVN stelselmatig de cao ontduikt en lak
heeft aan afspraken, bereiden we nu juridische stappen voor."

Het conflict gaat over roosters, overwerk, dienstpauzes, gebrek aan
medezeggenschap en de omgang met het personeel. "Van dat laatste punt
zijn ze erg geschrokken", vertelt werknemer Henny Tuite, voordat hij
weer met de directie om de tafel gaat. "Daarom hebben ze een paar uur
bedenktijd gevraagd. Pas als we schriftelijke toezeggingen hebben, gaan
we weer rijden."

SVN is de kleinste concessiehouder en verzorgt openbaar vervoer in het
oostelijk deel van de provincie Utrecht. Bij de stallingen in
Veenendaal en Amersfoort werken ongeveer honderd mensen.

Bron: FNV