De Amerikaanse president George Bush doet
geen goed door zijn 'oorlog tegen terreur' te beschrijven met
religieus getinte termen als 'een kruistocht tegen Islamitisch
fascisme'. Dat schreef een hooggeplaatste Chinese
regeringsfunctionaris donderdag in de Chinese krant People's
Daily, meldt persbureau AP.

Met zijn opmerkingen zorgt Ye Xiaowen,
directeur van het Staatsbureau voor Religieuze Zaken, voor zeldzame
Chinese kritiek op president Bush. China geldt als
één van de trouwste bondgenoten in de 'oorlog tegen
terreur'.

Opmerkelijk genoeg vielen de uitlatingen,
die werden gepubliceerd in de buitenlandse editie van het
communistische People's Daily, samen met een hoorzitting van het
Amerikaanse Congres over de anti-religieuze wetten in China.

Religieuze toon

Volgens Ye zorgen de termen 'kruistocht'
en 'Islamitisch fascisme' voor een religieuze inkleuring van de
strijd tegen terreur. Hierbij merkt hij op dat Bush vooral steun
vindt bij conservatieve gelovigen in de Verenigde Staten.''Hoe
kan anti-terrorisme gelinkt worden aan een bepaalde
geloofsovertuiging?'', schrijft Ye in een op de voorpagina
afgedrukt commentaar. ''Hoeveel soldaten zullen ze nog laten
sterven in de vleesmolen van Irak'', vraagt de
regeringsfunctionaris zich af. ''Eenzijdige ontwapening en
terrorisme versterken elkaar en strijden tegen elkaar. De een zal
de ander echter nooit overwinnen.''

Toezicht

Het Staatsbureau van Ye houdt toezicht op
de activiteiten van China's vijf erkende religieuze groeperingen -
Boeddhisten, Moslims, Taoïsten, Rooms-Katholieken en
Protestanten. Volgens eerdere beschuldigingen gebruikt China
anti-terrorismewetgeving om de activiteiten van kerken te beperken.
Religieuze vieringen zijn in het communistische land alleen
toegestaan in door de overheid gecontroleerde kerken, tempels en
moskeeën. Leden van niet-erkende geloofsgemeenschappen worden
regelmatig gevangengenomen en bedreigd.

Op woensdag hield het Amerikaanse congres
een hoorzitting over dit onderwerp. Aan het woord kwamen
tegenstanders van het restrictieve Chinese godsdienstbeleid.
Sprekers waren onder anderen activisten uit Tibet en China, die
strijden tegen de vervolging van gelovigen in beide landen.

Bron: IKON