De toename van seksueel overdraagbare
aandoeningen (soa) van de afgelopen jaren lijkt in 2005
gestabiliseerd, met uitzondering van chlamydia en hiv. Chlamydia is
de meest voorkomende soa en komt relatief vaak voor bij
jongvolwassenen. Bij mannen met

homoseksuele contacten stijgt het aantal
nieuwe hiv-diagnoses. Dit blijkt uit de jaarlijkse soa- en
hiv-cijfers, die Roel Coutinho, directeur infectieziektebestrijding
van het RIVM, maandag presenteert op het Nationaal Congres soa hiv
aids.

Soa

In 2005 nam het absolute aantal gevallen
van chlamydia toe met 15% tot 5146. Deze stijging kan deels
verklaard worden doordat het aantal testen steeg, waardoor meer
infecties opgespoord kunnen worden. Het aantal personen met
gonorroe en syfilis daalde licht met 2% respectievelijk 7%.
Chlamydia is de meest voorkomende soa en komt relatief vaak voor
bij jongvolwassenen; 73% van alle chlamydia infecties werd
vastgesteld bij 15-29 jarigen.

Hiv

Van de nieuwe hiv-diagnoses binnen het
soa-peilstation werd 73% vastgesteld bij mannen met homoseksuele
contacten. Van de geteste mannen in deze groep was 5% hiv-positief;
in 2003 was dit 3%. Niet zeker is of het hier een werkelijke
toename betreft, of dat andere factoren van invloed zijn geweest,
zoals actiever testen en een verhoogde alertheid op soa.

Een soortgelijke trend blijkt uit de
landelijke cijfers van Stichting HIV Monitoring. Van de bijna 1000
personen waarbij jaarlijks in Nederland hiv wordt vastgesteld, is
52% homo-of biseksueel. Dit aandeel neemt net als in andere
West-Europese landen toe.

In Nederland is bekend dat bijna 12.000
mensen met hiv besmet zijn. Het totale aantal volwassen met hiv
wordt echter geschat op meer dan 18.000. Circa 40% van de
hiv-besmette volwassenen niet weten dat zij de ziekte hebben. Bij
mannen met homoseksuele contacten is dit percentage lager dan bij
heteroseksuelen.

Preventie

In 2006 is de structuur en financiering
van de aanvullende soa-zorg in Nederland gewijzigd. Actief testen
op zowel soa als hiv bij groepen die risico lopen, vormt een
essentieel onderdeel van de nieuwe regeling. Door testen actiever
aan te bieden neemt het aantal mensen dat de eigen hiv-status kent
toe, waardoor eerder met behandeling kan worden gestart maar ook om
verdere verspreiding van hiv tegen te gaan.

Het onderzoek

De cijfers uit dit onderzoek zijn
afkomstig uit het soa-peilstation (5 soa-poliklinieken en 9 GGDen)
en van de Stichting HIV Monitoring. Het RIVM bundelt deze gegevens
en maakt jaarlijks een overzicht van de cijfers.

bron:RIVM