De Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) kondigt vandaag een verbetertraject aan voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Leeuwarden. Aanleiding voor deze verbeteringen is het voorgenomen besluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) om de opleiding SPH geen accreditatie te verlenen.  

De NVAO oordeelde in haar rapport dat de opleiding SPH onvoldoende scoort op de facetten 'relatie doelstelling en inhoud', 'beoordeling en toetsing' en 'gerealiseerd niveau'. De NVAO beoordeelt de opleiding wel voldoende op de overige achttien facetten. De Christelijke Hogeschool Nederland heeft het voornemen bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de NVAO. Zij neemt de verbeterpunten uit het rapport echter zeer serieus: in de komende maanden worden verbeteringen doorgevoerd op het gebied van de borging en sturing van de eindkwalificaties, de vertaling van de eindkwalificaties naar het programma en de toetsing van het gerealiseerde niveau.  
Robert Veenstra, vice-voorzitter van het College van Bestuur: 'Begin 2005 is SPH begonnen met een verbetertraject. Door het rapport van NVAO voeren we dit traject nu in versneld tempo door. De opleiding SPH is van groot belang voor CHN. Vorig jaar nog rekende Weekblad Elsevier ons tot de top 4 van de 20 SPH-opleidingen in Nederland. We doen er alles aan om de opleiding weer op dat kwaliteitsniveau te brengen.' 
 
In bijeenkomsten met medewerkers en studenten heeft het CvB aangekondigd afscheid te zullen nemen van Hessel Brandsen als de directeur van het instituut Mens & Maatschappij, waar de opleiding SPH onder valt. Tineke de Jong, als lid van het college van bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs, heeft deze portefeuille neergelegd. 
 
Accreditatie 
Een keer in de 6 jaar beoordeelt de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie de opleidingen van HBO-instellingen. In juni 2004 werd de opleiding SPH gevisiteerd en kreeg het NVAO het advies van de visitatiecommissie om de opleiding te accrediteren. Een verificatiecommissie herzag dit advies. De Christelijke Hogeschool Nederland is voornemens bezwaar aan te tekenen tegen het voorgenomen besluit van NVAO. Na de bezwaarperiode heeft de Christelijke Hogeschool Nederland in principe twee jaar de tijd om de opleiding op de onvoldoende punten te verbeteren. CHN kiest er echter voor de opleiding in à©à©n jaar te verbeteren.   
 
bron:CHN