De Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Omroep gaan nauwer samenwerken in het publieksblad Christenen in Contact. De Protestantse Kerk gaat twee pagina's in de krant vullen met nieuws over haar jeugdwerk, binnenlands missionair werk, zending en werelddiaconaat.

 

Deze week ontvangen de 16.000 abonnees van 'Kerkinformatie', het officiële informatiebulletin van de Kerk, een exemplaar van Christenen in Contact. Dit exemplaar wordt begeleid door een verzoek van Bas Plaisier aan de abonnees om het blad in hun gemeenten te verspreiden.

Zowel de Protestantse Kerk als de Evangelische omroep benadrukken dat er geen sprake is van een exclusieve samenwerking maar zijn wel blij met de intensievere samenwerking.

Bas Plaisier: "We brengen op een positieve manier naar voren waar onze kerk in al haar verscheidenheid voor staat. En we worden in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van initiatieven en activiteiten in andere kerken."

Henk Hagoort, directeur van de Evangelische Omroep: "Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Christenen in Contact wil graag christenen informeren en bemoedigen in alle kerken en dus ook in de PKN en op deze manier krijgt de slogan 'CC verbindt' opnieuw handen en voeten."

Christenen in Contact is een gratis tweewekelijkse krant die verspreid wordt via kerken, evangelische boekhandels en scholen.

Bron: PKN