De fractie van de Christenunie heeft schriftelijke vragen gesteld an minister Donner en staatssecretaris van der Laan over berichten als zou het bedrijf Go Go Tours een uitspraak van de Reclame Code commissie naast zich neer willen leggen ook als die negatief uitpakt. Over een door deze firma vertoonde spot zijn kennelijk veel klachten.

Ook wil de Christenunie dat klachten sneller worden behandeld of dat reclamespots worden opgeschort in afwachting van de afhandeling. Zo is er op dit moment een reclameuiting van de internet partner van de KNVB die suggereert dat Feijenoort ooit wel eens door de Schepper van Hemel en Aarde aan een doelpunt zou kunnen worden geholpen op verzoek van de kijker. Veel mensen uit de achterban van de Christenunie vinden deze uiting gelijk aan smalende Godslastering. De vragen van de fractie zullen ook schriftelijk worden beantwoord.

bron:Christenunie