Patiënten met chronische neusklachten, zoals verstopping, loopneus en
niezen, die niet worden veroorzaakt door allergie, hebben baat bij een
behandeling met hete peper neusspray. Dit concludeert Jeroen van
Rijswijk, die op woensdag 12 januari 2005 aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam promoveert, in zijn proefschrift Capsaicin in idiopathic
rhititis.

De promovendus onderzocht het therapeutische effect en de veiligheid
van intranasale capsaicine spray bij patiënten met Idiopathische
Rhinitis (IR). Daarnaast onderzocht hij of het mogelijk is een
effectief capsaicine toedieningsschema te ontwikkelen dat praktisch is
voor patiënt en behandelaar.

Ongeveer de helft van de niet-allergische patienten met chronische
neusklachten reageert niet op de standaard behandeling met lokale
corticosteroid spray. Naar schatting gaat het hierbij in Nederland om
zoà¢n honderdduizend mensen. Tot voor kort was er voor deze groep
patiënten geen alternatief dan spoelen met zout water en rokerige
ruimtes vermijden. Jeroen van Rijswijk toont aan dat een groot deel van
deze patiënten baat heeft bij behandeling met hete peper neusspray.

De meest effectieve toepassing blijkt te bestaan uit vijf capsaicine behandelingen op à©à©n dag.
Voor het onderzoek werden dertig patiënten verdeeld in twee groepen,
waarvan de ene groep op à©à©n dag vijf keer behandeld werd met
capsaicine, terwijl de andere groep vijf keer werd behandeld in een
periode van twee weken. Bij beide groepen was een belangrijke afname
van klachten te zien, maar bij de eerste groep was deze verbetering
beter dan bij de tweede. Het gunstige effect hield de hele verdere
studieduur (9 maanden) aan. Ook bleek de mate waarin de patienten
overgevoelig waren voor koude droge lucht duidelijk afgenomen na de
hete peper behandeling. In de onderzochte veiligheidsparameters (reuk,
gevoel in de neus, objectieve neusdoorgankelijkheid, bloeddruk,
hartslag) werd geen verandering gemeten, waaruit mag worden afgeleid
dat de behandeling geen aantoonbare schadelijke bijeffecten lijkt te
hebben.

Voor het aanslaan van de behandeling is wel belangrijk dat de patiënt
niet rookt of hier minimaal een half jaar mee is gestopt. Ook mag geen
sprake zijn van een verslaving aan bij de drogist verkrijgbare
neussprays die op korte termijn wel verlichting geven maar op langere
termijn (aantal weken) zeer schadelijk zijn voor de neus.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam