(Persbericht) Begin april kwamen we op deze blog al met het onderzoek van Adver-Online waaruit bleek dat de vacaturemarkt in een positieve flow zat. Vandaag komt het CBS met cijfers die deze stelling bevestigen. Ook volgens de cijfers van het CBS heeft de vacaturemarkt vanaf begin 2010 een stijgende lijn ingezet die ook in het eerste kwartaal van 2011 doorgezet is.

De cijfers van het CBS zijn iets minder positief dan de cijfers die uit het Adver-Online onderzoek kwamen. Volgens het onderzoek van Adver-Online is de vacaturemarkt in het eerste kwartaal van 2011 met 19,8% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010. Uit de cijfers van het CBS komt een stijging van 16,3%.

Het verschil tussen de cijfers van Adver-Online en het CBS zijn te verklaren doordat het onderzoek van Adver-Online gericht was op de online vacaturemarkt. Het CBS onderzoek is gericht op de totale vacaturemarkt.