Uw burgers en u!
Als gemeente bent u dagelijks bezig allerlei zaken voor uw inwoners te regelen. Burgemeester, wethouders, raadsleden, ambtenarenà¢â‚¬¦ iedereen doet z‘˜n best. Toch loopt het niet altijd even soepel. Zoveel meningen, belangen en wensen. Wetten, voorschriften en regels. Tegenstrijdigheden, lastige beslissingen en moeilijke boodschappen. Ga d‘˜r maar aan staanà¢â‚¬¦

Stel nu dat uw burgers u zouden helpen. Met raad en daad, inzet en betrokkenheid. Met hun kennis, ervaring en professionaliteit. Zou dat niet geweldig zijn? Samen aan de slag!

Maar hoe bereik je de individuele burger?
Met CityLab, die op een laagdrempelige en doeltreffende manier verbinding creëert met niet-georganiseerde burgers. Volgens het principe ´niet uitnodigen maar opzoeken‘˜. Persoonlijk en vertrouwelijk. Democratisch en effectief. Live en online.

Waardoor u uw burgers:

zodanig raakt in wat voor hen belangrijk is dat ze in actie willen komen
bewust maakt en inspireert, zodat ze zich de vraag stellen: ´Wat kan ik voor mijn gemeente betekenen?‘˜
laat inzien wat voor hen belangrijk is
ideeën laat delen en daarmee toont dat zij serieus worden genomen
meer op: http://www.citylab.nl