Politie, Brandweer, Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en Defensie gaan samenwerken
tijdens een landelijke ramp, crisis of een groot ongeluk. Er wordt
al gezamenlijk geoefend maar ook in het onderwijs en onderzoek
wordt vanaf vandaag samengewerkt.

De samenwerkingsovereenkomst is vandaag
ondertekend op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. De
samenwerking omvat de uitwisseling van docenten, ervaringen en
onderzoeksresultaten. Ook worden gezamenlijke
onderzoeksthema’s samengesteld. Studenten zullen door
kennisdeling beter voorbereidt worden op een gezamenlijke inzet na
de opleiding. Ook komen civiele en militaire functionarissen elkaar
in de toekomst regelmatig in de klas tegen.

Aanwezig waren onder meer plaatsvervangend
secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie, de heer P. de
la Chambre en plaatsvervangend directeur generaal Veiligheid van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
heer G. J. Bos.

Generaal-majoor A. van Osch ondertekende
namens de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), Hoofdcommissaris
van Politie mevrouw J. Stam als voorzitter van het college van
Bestuur van de Politieacademie en namens het Nederlands Instituut
Fysieke Veiligheid Nibra heeft directeur de heer W. Papperse een
handtekening geplaatst. De samenwerking tussen de instituten is het
gevolg van een besluit van de Tweede Kamer in november 2006.

bron:MinDef