Woensdag heeft in Assen de civiele
rechtszaak gediend van KWF Kankerbestrijding tegen haar voormalige
promotor, die vorig jaar naar aanleiding van bij haar
geconstateerde verduistering van collectegeld, werd ontslagen. In
de zaak heeft de rechter zich gebogen over de claim die KWF
Kankerbestrijding tegen haar had ingediend over het niet afgedragen
collectegeld en opbrengsten uit andere acties ten bate van KWF
Kankerbestrijding. In totaal claimde KWF Kankerbestrijding een
bedrag van ca. EUR 160.000,- aan niet afgedragen inkomsten.

Tijdens de zitting heeft de betrokken
medewerker aangegeven bereid te zijn om het volledige bedrag, dat
zij zich heeft toegeëigend en dat overkomt met het door KWF
Kankerbestrijding gevorderde bedrag, terug te betalen. Daarnaast
zal zij een deel van de kosten, die door KWF Kankerbestrijding in
deze zaak zijn gemaakt, vergoeden. Dit bedrag beloopt EUR 35.000,-.
De rechter zal op 21 februari 2007 hierover vonnis wijzen.

Naast de civiele zaak loopt er ook nog een
strafrechtzaak. De zitting van deze zaak wordt echter niet eerder
verwacht dan in mei van dit jaar.

bron:KWF Kankerbestrijding