Hoofddorp Kort na de introductie van de elektronische weg voor aanvragen AWBZ vergoedingen, heeft Techxx als eerste de CIZ AanmeldFunctionaliteit geïntegreerd in het elektronisch transferdossier POINT. Hiermee wordt nog meer kostbare tijd bespaard binnen het transferproces.

Met de CIZ AanmeldFunctionaliteit kunnen zorgaanbieders, andere zorgprofessionals en gemeenten snel en eenvoudig een aanvraag digitaal indienen bij het CIZ. De invoering van de AanmeldFunctionaliteit zorgt voor eenduidigheid in de transferketen en voor snellere afhandeling van aanvragen. Gebruikers van POINT winnen nog meer tijd, doordat de AanmeldFunctionaliteit nu is geïntegreerd in POINT. Benodigde patiëntgegevens worden hierbij automatisch vanuit POINT overgenomen in de formulieren binnen de AanmeldFunctionaliteit, waarmee het gebruik van de AanmeldFunctionaliteit verder wordt vereenvoudigd. De koppeling betekent een reductie van foutieve gegevens en dus verhoging van de kwaliteit van de gegevens. à¢â‚¬à…“Door de integratie van de CIZ AanmeldFunctionaliteit in POINT is weer een stap gezet in de optimalisatie en standaardisatie van transferketens die bijdraagt aan een verdere kostenbesparing in de zorg, aldus Nick Kerklaan, bestuurder Techxx BV.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular