CJP startte op dinsdag 17 april 2007 met
een pilot voor de nieuwe Cultuurkaart voor middelbare scholieren in
opdracht van het Ministerie van OCW. De Cultuurkaart moet vanaf het
schooljaar 2008-2009 landelijk worden ingevoerd en vervangt de
papieren CKV-vouchers. Met deze Cultuurkaart kunnen jongeren, zowel
individueel als klassikaal, culturele activiteiten ondernemen en
betalen. Het doel van de pilot is om informatie te verzamelen met
welke techniek en ondersteuningsprogramma voor leerlingen en
docenten de cultuurkaart moet worden ingevoerd. De deelnemers
ontvangen vijftien euro cultureel tegoed op hun kaart.

Pilot

De pilot gaat uit van een kaart die zowel
digitaal (via internet), als fysiek bij

culturele instellingen te gebruiken is.
Tijdens de pilot is de Cultuurkaart tevens een geldige CJP pas,
waardoor de kaart ook korting geeft bij culturele instellingen, die
niet aan de proef kunnen meedoen. De pilot vindt plaats in
Groningen, Nijmegen en Zwolle. Per stad worden vier culturele
instellingen uitgenodigd om deel te nemen. De pilot wordt uitgezet
onder maximaal 3000 leerlingen (1000 per stad), verdeeld over 6
scholen (2 per stad) en duurt twee maanden.

CKV

Sinds 1999 ontvangen leerlingen in het
kader van het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) een CJP pas
met cultureel tegoed in de vorm van vouchers, die ze individueel of
collectief (met de klas) kunnen besteden bij culturele
instellingen. Het Ministerie van OCW wil graag deze papieren
vouchers vervangen door een digitaal tegoed. De pilot moet
informatie opleveren over de eisen waaraan de techniek moet
voldoen, de gebruiksvriendelijkheid van de kaart en de
mogelijkheden om de cultuurparticipatie van jongeren te verhogen.
De uitkomsten worden benut om een landelijke invoering in het
schooljaar 2008-2009 succesvol te laten verlopen. Daarnaast wordt
onderzocht wat de efficiency voordelen en kosten van het nieuwe
systeem zullen zijn.

bron:CJP